Νομικό Πλαίσιο

Όροι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το online λογισμικό ως έχει για τις αγορές σας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λογισμικού και δεδομένου ότι κάθε λογισμικό αποτελεί προϊόν ανθρώπινης διάνοιας, η Gigaled δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία πιθανόν προκύψει στα συστήματά πρόσβασης και επεξεργασίας των επισκεπτών ή εγγεγραμμένων χρηστών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παραγγελία σας online η Gigaled δύναται να την διεκπεραιώσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Για οποιαδήποτε νομική διαφορά υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.