Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ GIGALED

Εισαγωγικές Διατάξεις

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Gigaled παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων του στους επισκέπτες και πελάτες αυτού του eshop μόνον εφόσον αποδεχτούν τους όρους χρήσης που ακολουθούν και οι οποίοι δύνανται να αλλάξουν χωρίς καμία έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση. Εφόσον τελικά ο πελάτης-επισκέπτης εφεξής καλούμενος “χρήστης” παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Gigaled δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί αυτόματα με αυτούς τους όρους. Εφόσον δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών. Παρακαλούμε να τους διαβάζετε προσεκτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές πρόκειται να γίνονται χωρίς έγγραφη ή άλλη προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Δικαιώματα του Αγοραστή
Η Gigaled σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η ιστοσελίδα www.gigaled.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «eshop» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση «Χαράλαμπος Καδόγλου» και έχει κατοχυρώσει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το όνομα χώρου (domain name) www.gigaled.gr.
Η Gigaled η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την έδρα της επί της οδού Παπαφλέσσα 16 , στον Δήμο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την έκθεση, διάθεση και λιανική πώληση των προϊόντων της στους χρήστες του eshop που βρίσκεται στο www.gigaled.gr
Η επιχείρηση Gigaled είναι νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή – Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή) που συνάπτουν «Συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το eshop της Gigaled εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Η παράθεση των όρων χρήσης του καταστήματος γίνεται με σκοπό τη δική σας ενημέρωση, αφενός για τα δικά σας δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας αγοράς.
Δικαιώματα Χρήσης
Δικαίωμα χρήσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται σε όσους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η χρήση του eshop από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η Gigaled δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.
Περιγραφή της υπηρεσίας
Το eshop αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Gigaled με ανεξάρτητη πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων.
Ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο καλάθι του eshop, αρκεί να διαθέτει την τεχνολογική επάρκεια για να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες.
Ο χρήστης έχει επιπλέον τις παρακάτω δυνατότητες:
- Να ελέγξει τα προϊόντα παραγγελίας του.
- Να πληρώσει σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το eshop.
- Να τροποποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του
- Να δει το ιστορικό των παραγγελιών του.
Υποχρεώσεις του Καταστήματος
Η Gigaled έχει την υποχρέωση να εκδίδει νόμιμα παραστατικά και να τα αποστέλλει σε κάθε παραγγελία από τον χρήστη εντός ή εκτός (με ειδικό διαφανές φάκελο - αυτοκόλλητο με τις λέξεις «enclosed documents») των δεμάτων / κιβωτίων τους.
Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και τις διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του eshop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη απέναντί του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα θα εκτελεστούν κανονικά ανεξάρτητα από την πιθανή προσωρινή ή μη διακοπή των υπηρεσιών του eshop.
Διαθεσιμότητα Αγορών
Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται για την Ελλάδα και Κύπρο και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Προσωπικά Δεδομένα
Η Gigaled συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνον για τους σκοπούς που εξυπηρετούν την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Έχει τη δυνατότητα να συλλέγει για στατιστικούς και μόνον λόγους μη προσωπικά δεδομένα των χρηστών του eshop.
H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο σε όσους χρήστες:
1. Έχουν κάνει παραγγελία.
2 Έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του eshop.
H συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη είναι απαραίτητη για την επιχείρηση, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές. Η Gigaled δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών ή άλλα προσωπικά τους δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, σε τρίτες επιχειρήσεις, ωστόσο έχει αυτό το δικαίωμα με σκοπό την εξυπηρέτηση των δικών της νόμιμων συμφερόντων.
O χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων της Gigaled καθώς και όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας και προϋποθέτει ότι:
- Έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του eshop.
- Δεν υπάρχουν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες αυτού προς την επιχείρηση.
Η Gigaled τηρεί και επεξεργάζεται το αρχείο των χρηστών της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στο eshop και αυτό γίνεται με δική τους συγκατάθεση.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί έναντι της Gigaled όλα τα δικαιώματα που του παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την επιχείρηση.
Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο eshop χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.
Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω του διαδικτύου γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).
Το eshop χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας εγγραφής. Τα περισσότερα προγράμματα πλοηγών (browsers) δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που επιλέξει να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας του eshop. Δεν πρόκειται να υπάρχει πρόσθετη ενημέρωση για χρησιμοποίηση cookies στην πλατφόρμα.
Παραγγελίες
Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 4 Ν 2251/1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε. Ο καταναλωτής με το πέρας της καταχώρησης της παραγγελίας λαμβάνει ένα μήνυμα email από την Gigaled με λεπτομέρειες της παραγγελίας του και επιβεβαίωση αυτής με σχετικές πληροφορίες όπως:
- Τα είδη της παραγγελίας
- Τιμές
- Ποσότητες
- Τρόπος Πληρωμής
- Τρόπος Παράδοσης
- Χρόνος Παράδοσης
Το μήνυμα αυτό προτείνεται να το αποθηκεύσει στον Η/Υ για κάθε χρήση και δεν αποτελεί παραστατικό ή φορολογικό στοιχείο.


Το eshop Gigaled υποστηρίζει πληρωμές με τραπεζική κατάθεση και έχει δυνατότητα πληρωμής μέσω  μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners από το ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της Alpha Bank.

Ο χρήστης-πελάτης πλέον πληρώνει τον υπάλληλο της ταχυδρομικής εταιρείας (courier), ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή της Gigaled με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του. Το κόστος αναφέρεται ρητά σε κάθε παραγγελιοληψία.
Για πληρωμή με αντικαταβολή ισχύουν οι όροι που καθορίζει η συνεργαζόμενη μεταφορική “Γενική Ταχυδρομική” και μπορείτε να τους ζητήσετε με έγγραφη αίτησή σας σε ένα από τα υποκαταστήματα της.Επισκεφθείτε το www.taxydromiki.gr για περισσότερες πληροφορίες.Για πληρωμή με αντικαταβολή ισχύουν οι όροι που καθορίζει η συνεργαζόμενη μεταφορική “ΕΛΤΑ Couruer” και μπορείτε να τους ζητήσετε με έγγραφη αίτησή σας σε ένα από τα υποκαταστήματα της. Επισκεφθείτε το www.eltacourier.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί στην μεταφορική, ο χρήστης πρόκειται να χρεωθεί με έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν.Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης – ακύρωσης από την παραγγελία πριν από την παράδοση της παραγγελίας στην μεταφορική εταιρεία, ήτοι εντός 24 ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας μόνο στο email sales@gigaled.gr.
Πριν την αποστολή της παραγγελίας η Gigaled μπορεί να επιβεβαιώσει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας και διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει είτε να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ μη διαθεσιμότητα). Σε περίπτωση αντικαταβολής τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο/απόδειξη) δύναται να σταλούν ταχυδρομικώς κατά την παραλαβή της παραγγελίας ή και έπειτα από την παραλαβή σε ειδικές περιπτώσεις.

Αποζημιώσεις

Το eshop προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει και εμφανίζονται. Επίσης όλα τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την αποστολή για τη σωστή τους λειτουργία από το προσωπικό της Gigaled.

Παρόλα αυτά δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται είναι ανακριβές, μη πλήρες, μη επικαιροποιημένο ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
Η Gigaled δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα που προμηθεύεται παρά μόνο στην χρηματική αποζημίωση του κόστους αγοράς του/των προϊόντων ή στην αντικατάστασή τους με αντίστοιχο προϊόν/προϊόντα.
Για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης έχει δικαίωμα της επιστροφής από την στιγμή που παρέλαβε τα προϊόντα εντός προθεσμίας 14 εργάσιμων ημερών(δικαίωμα υπαναχώρησης).Στην περίπτωση αυτή σας βαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.                    

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος εισαγωγής της  Gigaled ή  λάθους της Gigaled κατά την παραγγελία γίνεται ΑΜΕΣΗ αντικατάσταση και το κοστος μεταφοράς είναι δωρεάν.
Αναπροσαρμογές σε τιμές μπορούν να γίνουν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση πριν ή μετά την παραγγελία του χρήστη χωρίς να επηρεάζει τις τρέχουσες παραγγελίες. Ο χρήστης δεν δύναται να ζητήσει οικονομικη ή άλλη αποζημίωση έπειτα από την καταχώρηση της παραγγελίας. 

Οροι πολιτικης επιστροφων

Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να φέρουν άρτια συσκευασία και να μην είναι χρησιμοποιημένα. Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται στους προηγούμενους ορους δεν θα γίνονται δεκτά προς επιστροφή.                                       

Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα μεταπώλησης μπορούν να επιστραφούν υπό τους όρους της πολιτικής επιστροφών της εκαστοτε εταιρίας. Για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μεταπώλησης, η Gigaled δεν φέρει καμία ευθύνη ,εάν δεν έχει ενημερωθεί επίσημα από τους αντιπροσώπους της.Αλλαγές που θα τύχει να υπάρξουν, φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη οι αντιπρόσωποι των εκαστοτε εταιριών.

Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης αναφέρεται στο eshop κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο η παράδοση εξαρτάται από πολλές συνθήκες (πχ δυσπρόσιτες περιοχές, νησιωτική Ελλάδα κλπ) και καθορίζεται από τις συνεργαζόμενες ταχυδρομικές εταιρίες.
Στο συνολικό χρόνο παράδοσης δε συμπεριλαμβάνονται εορτές και τοπικές αργίες καθώς και ειδικές συνθήκες που πιθανόν να προκύψουν όπως ειδικές συνθήκες, σεισμοί, απεργίες μεταφορικών, κλείσιμο οδικών ή άλλων εθνικών οδών κλπ.
Νομικές Διεκδικήσεις
Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ της Gigaled και του χρήστη αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση σύμφωνα με το Νόμο που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης ή εξαιτίας αυτών είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Πνευματικά Δικαιώματα
Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά καθώς και λογότυπα πιθανόν να αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο eshop δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


ΤΕΛΟΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ